Chữ ký số

CHỮ KÝ SỐCHI PHÍ (VNĐ)
Phí duy trì 12 tháng 120.000đ x 12 tháng
Phí duy trì 24 tháng 80.000đ x 24 tháng
Phí duy trì 36 tháng 70.000đ x 36 tháng
CHỮ KÝ SỐ CÁ NHÂN – VÀNG CHI PHÍ
Phí duy trì 12 tháng120.800đ x 12 tháng
Phí duy trì 24 tháng118.800đ x 24 tháng
CHỮ KÝ SỐ CÁ NHÂN – KIM CƯƠNGCHI PHÍ
Phí duy trì 12 tháng145.200đ x 12 tháng
Phí duy trì 24 tháng130.200đ x 24 tháng
CHỮ KÝ SỐ CHO MÁY CHỦ CHI PHÍ
Phí duy trì 12 tháng900.000đ x 12 tháng
Phí duy trì 24 tháng850.000đ x 24 tháng
Phí duy trì 36 tháng800.000đ x 36 tháng
CHỮ KÝ SỐ HSM CHI PHÍ
Phí duy trì 12 tháng1.485.000đ x 12 tháng
Phí duy trì 24 tháng1.430.000đ x 24 tháng
Phí duy trì 36 tháng1.380.000đ x 36 tháng

Lưu ý:

    Trong trường hợp Quý khách làm mất USB token, Quý khách chỉ cần đóng phí 500,000VNĐ để chúng tôi cấp lại token.

    Bảng giá dịch vụ Chữ ký số chưa bao gồm phí khởi tạo lần đầu 300.000VNĐ