Truyền thông xã hội (Social Media)

Phương tiện truyền thông xã hội là tất cả về các cuộc hội thoại, và bất kỳ cuộc hội thoại nào đáng để bắt đầu bằng việc lắng nghe.

Chúng tôi đang làm gì trên mạng xã hội?

Phương tiện truyền thông xã hội là trung tâm của thời đại kỹ thuật số mới. Khai thác hiệu quả, xã hội là một công cụ vô song để xây dựng mối quan hệ, mà ở đó cho phép tham gia suốt ngày đêm và các cuộc trò chuyện một đối một.

Tuy nhiên, đứng trước con đường thành công của truyền thông xã hội đang thu hẹp phạm vi tiếp cận hữu cơ, cạnh tranh không ngừng để thu hút sự chú ý của khán giả và tốc độ thay đổi khi các nền tảng điều chỉnh thuật toán. Một thách thức tinh tế hơn đối với các thương hiệu là áp lực phải theo đuổi các số liệu vì mục đích của số liệu, đổ mồ hôi cho lượt thích và chia sẻ có thể có hoặc không có tác động kinh doanh.

Nhưng chúng ta sống trong một thế giới xã hội và các thương hiệu phát triển mạnh trên các nền tảng xã hội có thể kết nối với khách hàng theo cách mà các nhà tiếp thị chỉ có thể mơ ước trong quá khứ. Mục tiêu của tất cả các dịch vụ truyền thông xã hội của chúng tôi rất đơn giản: giúp khán giả kể câu chuyện của chính họ tốt hơn.

Sẵn sàng để tiếp cận khách hàng nhiều hơn thông qua Social Media ?.

Một cuộc trò chuyện hai chiều

Khách hàng muốn và mong muốn được nói chuyện với các thương hiệu yêu thích của họ và ngôn ngữ tương tác – nhấp chuột, thích, bình luận, chia sẻ và chuyển đổi – chưa bao giờ đơn giản hơn để định lượng, mặc dù các số liệu này cần được diễn giải một cách thông minh và theo quan điểm.

Phương tiện truyền thông xã hội cũng cho phép lắng nghe xã hội theo cách có hệ thống hơn – nhìn toàn cảnh hơn về cuộc trò chuyện xung quanh thương hiệu, ngành công nghiệp, đối thủ cạnh tranh và bối cảnh văn hóa nơi bạn hoạt động. Dữ liệu và thông tin chi tiết từ lắng nghe xã hội sau đó có thể được đưa trở lại vào chiến lược, nội dung và thực hiện các chiến dịch của thương hiệu của bạn.

Tại Diti, chúng tôi tin vào cả đối thoại xã hội và lắng nghe xã hội, đồng thời có các công cụ và khả năng để trao quyền cho bạn thực hiện cả hai.