Hosting

TMDTVIPVIP
900.000 VNĐ1.000.000 VNĐ1.340.000 VNĐ
1 Tháng1 Tháng1 Tháng
16GB20GB30GB
Dung lượngDung lượngDung lượng
1000GB1100GB1300GB
Băng ThôngBăng ThôngBăng Thông
KGHKGHKGH
SubdomainSubdomainSubdomain
KGHKGHKGH
EmailEmailEmail
80110145
Mysql 2005/2008Mysql 2005/2008Mysql 2005/2008
80110145
Mysql5Mysql5Mysql5
10.800.000 VNĐ12.000.000 VNĐ16.080.000 VNĐ
1 NĂM1 NĂM1 NĂM