Hóa đơn điện tử

Gói  Giá   Số hóa đơn  Phí khởi tạo lần đầu
Hóa đơn 1          399.000                    350                          800.000  
Hóa đơn 2          990.000                1.500                          800.000  
Hóa đơn 3 1.990.000                4.000                          800.000  
Hóa đơn 4 2.990.000                7.500                          800.000  
Hóa đơn 5          4.990.000              15.000                          800.000  
Hóa đơn 6          7.490.000              25.000                          800.000  

Miễn phí theo mẫu mặc định. Nếu quý khách có nhu cầu thiết lập mẫu hóa đơn theo yêu cầu đặc thù riêng : 3.500.000đ / 1 lần thiết kế

Ghi chú:

  • Không giới hạn số lượng người dùng
  • Không thu phí duy trì hàng năm
  • Lưu trữ, tra cứu hóa đơn miễn phí trong thời gian 10 năm
  • Khách hàng có thể mua trước nhiều gói hóa đơn để sử dụng và được chuyển sang năm tài chính tiếp theo nếu sử dụng không hết.
  • Phần mềm và dịch vụ của DITI không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT nên Quý khách không cần phải trả thêm tiền thuế GTGT.
  • Báo giá có hiệu lực từ ngày 01/06/2020.